PRODAJA BETONA

Prodaja betona

Prodaja betona se vrši u Novom Sadu i okolini a distribuciju i ugradnju betona i betonskih elemenata vršimo na destinacijama preko 100 km udaljenosti od Novog Sada.


VAŽNO! Svi naši komitenti su u obavezi da za vreme isporuke betona dobiju uredne dozvole za bilo koji način  prekida ili zaustavljanja redovnog toka saobraćaja, kao i zauzimanja javnih površina, u zavisnosti od mesta isporuke betona. Prema potrebi dozvole se dobijaju od saobraćajne ili komunalne inspekcije grada Novog Sada.  

Vršimo prodaju betona, šljunka, frakcije F1, F2, F3 I F4

Prodaja betona na adresi Primorska bb 21000 Novi Sad tel: 021/417 777, mob: 063/106 28 44, mob:063/560 038